Σ Ι Δ Η Ρ Ο Κ Α Σ Τ Ρ Ο * 1 9 1 3 - 2 0 1 3

ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
click to view


 • 1. Προπολεμικη Περίοδος

 • 2. Μεσόπολεμικη Περίοδος


 • 3. Μετάπολεμικη Περίοδος

 • 4. Περίχωρα Σιδηροκάστρου


 • 5. Αγροτική Ζωή

 • 6. Θρησκευτική Ζωή


 • 7. Αθλητική Ζωή

 • 8. Προσκοπική Ζωή


 • 9. Μελένικο (Μελένοικο)

 • 10. Σύλλογος Σιδηροκαστρινών Ρούπελ


 • 11. Έκθεση Φωτογραφίας στο
  Μέγαρο Μπίλη
  (Θεσσαλονίκη, 2004)

 • 12. Έκθεση Φωτογραφίας στο Πνευματικό Κέντρο Σιδηροκάστου
  (Σιδηρόκαστρο, 2004)


 • 13. Έκθεση Φωτογραφίας στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευελπίδων
  (Αθήνα, 2006)

 • 14. Έκθεση Φωτογραφίας στο Ξενοδοχείο Imperial
  (Θεσσαλονίκη, 2008)


 • 15. Έκθεση Φωτογραφιας Σιδηρόκαστρο 1913-2013
  (Σιδηρόκαστρο, 2013)

 • 16. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις


 • 17. Εφημερίδα Σιντική

 • 18. Καρναβαλικές Εκδηλώσεις


 • 19. Αξιόλογες Φωτογραφίες

 • 20. Αξιόλογα Βίντεο